Voorwaarden

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) en rechtsverhoudingen zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd op 2 april 2014, met doorhaling van de laatste zin van art. 6 lid 5 LSV 2014. Alleen in geval van wegvervoer met inontvangstneming en aflevering beide in Nederland verbinden wij ons als vervoerder. In álle andere gevallen van transport verbinden wij ons niet als vervoerder maar uitsluitend als expediteur. In die gevallen wordt in art. 1 lid 11 LSV 2014 “de Opdrachtgever” vervangen door “de vervoerder”. Op die expeditiewerkzaamheden, alsmede op douane- en fiscale diensten, zijn de Nederlandse Expeditievoor­waarden van Fenex, gedeponeerd op 1 juli 2004, van toepassing, met uitzondering van art. 18, 19 en 23 die worden vervangen door art. 12 lid 3, 13 en 14 (arbitrageclausule, waarin de woorden “waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn” worden doorgehaald) van de LSV 2014. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De LSV 2014 en de Nederlandse Expeditievoor­waarden zijn hier als pdf te raadplegen en op te slaan: